Home / Tijela stranke / Nadzorni odbor


Nadzorni odbor Laburista

Članovi Nadzornog odbora

Brodsko-posavska
Jadran Popović

Zagrebačka
Goran Brezički

Koprivničko-križevačka
Dražen Šignjar

Krapinsko - zagorska
Karlo Vojaković

Primorsko - goranska
Irene Ujčić Rob

Varaždinska
Aranka Oreški

Karlovačka
Matija Matanović - Predsjednik


Laburisti

http://www.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=12