Home / Dokumenti / Promo


Promotivni materijali

LETAK, PLAKAT Dan voda (ožujak 2015.)
Dan voda   (letak, unutarnja) (letak, vanjska) (plakat)
 
LETAK, Dan žena (ožujak 2015.)
Laburisti - Dan žena   (jpg, unutarnja) (jpg, vanjska)
 
LETAK, Dan socijalne pravednosti (veljača 2015.)
  (pdf, stranica 1) (pdf, stranica 2)
 
BROŠURA, Deklaracija o Europskoj uniji (2014.)
  (pdf)
 
BROŠURA Priprema, pozor, sad (listopad 2013.)
  (pdf)
 
 PROMOTIVNI LETAK Još uvijek nije prekasno (studeni 2013.)
Letak - Još uvijek nije prekasno   (pdf)
(jpg, stranica 1) (jpg, stranica 2)
     
PROMOTIVNI LETAK (2012.)
Letak - stranka vaše budućnosti   (pdf)
     
BROŠURA, Plan A (2011.)
  (pdf)
     
PLAKAT, Plan A (2011.)
  (jpg)
     
LETAK, 10 točaka programa (2010.)
  (pdf)

Laburisti

http://www.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=439