Home / Izbori 2013. / Načelnici


Načelnici

Općina Križ
Marko Magdić, načelnik

 


Laburisti

http://www.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Na%C4%8Delnici