Home / Dokumenti / Pravilnici


Pravilnici Hrvatskih laburista - Stranke rada

>> Pravilnik o ustroju Stranke
>> Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju Stranke
>> Pravilnik o postupku upisa članova i brisanja iz evidencije članstva
>> Pravilnik o radu Središnjeg ureda Stranke
>> Pravilnik o internetskom identitetu Stranke


Laburisti

http://www.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Pravilnici